Hai lần hoãn cưới để chống COVID-19

Ảnh cưới của đôi uyên ương Võ Thái Đức và Trần Thị Hiền. Ảnh: Thắng Trân
Ảnh cưới của đôi uyên ương Võ Thái Đức và Trần Thị Hiền. Ảnh: Thắng Trân
Ảnh cưới của đôi uyên ương Võ Thái Đức và Trần Thị Hiền. Ảnh: Thắng Trân
Lên top