Hai huyện ở Quảng Nam nói về việc nhận hỗ trợ của nghệ sĩ Hoài Linh

Đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Xuân Phong
Đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Xuân Phong
Đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Xuân Phong
Lên top