Hai học sinh tử vong do đuối nước khi tắm sông ở Bình Thuận

Khu vực 2 em học sinh đuối nước. Ảnh: Ng.L.
Khu vực 2 em học sinh đuối nước. Ảnh: Ng.L.
Khu vực 2 em học sinh đuối nước. Ảnh: Ng.L.
Lên top