Hai học sinh nghèo nhặt được ví tiền trả người đánh mất

Tấm gương của Vũ và Tuyên cần tiếp tục được nhân rộng. Ảnh: T. Trắc
Tấm gương của Vũ và Tuyên cần tiếp tục được nhân rộng. Ảnh: T. Trắc
Tấm gương của Vũ và Tuyên cần tiếp tục được nhân rộng. Ảnh: T. Trắc
Lên top