Hai học sinh lớp 8 ở Ninh Bình bị nước lũ cuốn trôi

Thi thể hai học sinh bị nước lũ cuốn trôi đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Ảnh: NT
Thi thể hai học sinh bị nước lũ cuốn trôi đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Ảnh: NT
Thi thể hai học sinh bị nước lũ cuốn trôi đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Ảnh: NT
Lên top