Hai F0 mới ở Quảng Ninh đều là các ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Xét nghiệm COVID-19 tại CDC Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top