Hải Dương yêu cầu xử lý nghiêm F1 không khai báo trong vòng 24h

Hải Dương yêu cầu các trường hợp F1 tự giác khai báo trong vòng 24h từ khi có thông báo truy vết. Ảnh TN
Hải Dương yêu cầu các trường hợp F1 tự giác khai báo trong vòng 24h từ khi có thông báo truy vết. Ảnh TN
Hải Dương yêu cầu các trường hợp F1 tự giác khai báo trong vòng 24h từ khi có thông báo truy vết. Ảnh TN
Lên top