Hải Dương yêu cầu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng

Hải Dương sẽ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng. Ảnh Bùi Tú
Hải Dương sẽ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng. Ảnh Bùi Tú
Hải Dương sẽ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên diện rộng. Ảnh Bùi Tú
Lên top