Hải Dương yêu cầu TP.Chí Linh thiết lập trạng thái khẩn cấp phòng dịch

Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra khu vực tạm thời phong tỏa trên địa bàn phường Sao Đỏ - thành phố Chí Linh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra khu vực tạm thời phong tỏa trên địa bàn phường Sao Đỏ - thành phố Chí Linh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra khu vực tạm thời phong tỏa trên địa bàn phường Sao Đỏ - thành phố Chí Linh. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top