Hải Dương yêu cầu cách ly tối thiểu 21 ngày đối với các trường hợp F1

Chỉ thị mới về tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn có yêu cầu phải tăng cường công tác xét nghiệm. Ảnh N.H
Chỉ thị mới về tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn có yêu cầu phải tăng cường công tác xét nghiệm. Ảnh N.H
Chỉ thị mới về tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn có yêu cầu phải tăng cường công tác xét nghiệm. Ảnh N.H
Lên top