Hải Dương xử lý nghiêm người không tuân thủ nội quy cách ly

Hải Dương sẽ xử lý nghiêm người vi phạm quy định cách ly. Ảnh HN
Hải Dương sẽ xử lý nghiêm người vi phạm quy định cách ly. Ảnh HN
Hải Dương sẽ xử lý nghiêm người vi phạm quy định cách ly. Ảnh HN
Lên top