Hải Dương xét nghiệm 1.600 giáo viên, học sinh liên quan ca mắc COVID-19

Hải Dương xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Hải Dương xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Hải Dương xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến ca mắc COVID-19. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Lên top