Hải Dương: Vận tải hành khách được hoạt động trở lại

Vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh Hải Dương được hoạt động trở lại. Ảnh MD
Vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh Hải Dương được hoạt động trở lại. Ảnh MD
Vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh Hải Dương được hoạt động trở lại. Ảnh MD
Lên top