Hải Dương vận động người dân không đi chúc Tết để phòng dịch COVID-19

Tỉnh Hải Dương vận động người dân không đi chúc Tết để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa HN
Tỉnh Hải Dương vận động người dân không đi chúc Tết để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa HN
Tỉnh Hải Dương vận động người dân không đi chúc Tết để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa HN
Lên top