Hải Dương ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho nông dân, người thu mua nông sản

Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 cho nông dân, người thu mua, vận chuyển nông sản. Ảnh Thủy Nguyên
Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 cho nông dân, người thu mua, vận chuyển nông sản. Ảnh Thủy Nguyên
Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 cho nông dân, người thu mua, vận chuyển nông sản. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top