Hải Dương tìm người đến quán ăn, bệnh viện liên quan đến ca mắc COVID-19

Thành phố Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Thành phố Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Thành phố Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan ca mắc COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top