Hải Dương tìm người đến bệnh viện, hiệu thuốc liên quan đến ca COVID-19

Hải Dương tìm người đến nhiều hiệu thuốc, bệnh viện liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ảnh CTV
Hải Dương tìm người đến nhiều hiệu thuốc, bệnh viện liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ảnh CTV
Hải Dương tìm người đến nhiều hiệu thuốc, bệnh viện liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Ảnh CTV
Lên top