Hải Dương thu dung người lang thang cơ nhỡ, giảm lây lan dịch COVID-19

Hải Dương thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top