Hải Dương thông tin về hoạt động của siêu thị Big C liên quan trường hợp F1

Siêu thị BigC (Hải Dương) hoạt động bình thường sau khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Siêu thị BigC (Hải Dương) hoạt động bình thường sau khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Siêu thị BigC (Hải Dương) hoạt động bình thường sau khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top