Hải Dương: Thiết lập vùng cách ly y tế 2 bệnh viện liên quan bệnh nhân 1045

Tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế ở 2 bệnh viện nơi bệnh nhân 1045 thăm khám. Ảnh haiduong.gov.vn
Tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế ở 2 bệnh viện nơi bệnh nhân 1045 thăm khám. Ảnh haiduong.gov.vn
Tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế ở 2 bệnh viện nơi bệnh nhân 1045 thăm khám. Ảnh haiduong.gov.vn
Lên top