Hải Dương: Thêm nhân viên cửa hàng xăm dương tính SARS-CoV-2

TP.Hải Dương khử khuẩn các khu vực liên quan ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Cổng TTĐT thành phố Hải Dương.
TP.Hải Dương khử khuẩn các khu vực liên quan ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Cổng TTĐT thành phố Hải Dương.
TP.Hải Dương khử khuẩn các khu vực liên quan ca dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Cổng TTĐT thành phố Hải Dương.
Lên top