Hải Dương thêm 45 ca COVID-19, riêng ổ dịch huyện Ninh Giang 40 ca

Ổ dịch huyện Ninh Giang (Hải Dương) thêm 40 ca mắc trong ngày 14.11. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Ổ dịch huyện Ninh Giang (Hải Dương) thêm 40 ca mắc trong ngày 14.11. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Ổ dịch huyện Ninh Giang (Hải Dương) thêm 40 ca mắc trong ngày 14.11. Ảnh: Trang tin Hải Dương
Lên top