Hải Dương: Thành lập đội xử lý khẩn cấp phòng dịch COVID-19 cấp huyện

Hải Dương thành lập đội xử lý khẩn cấp phòng dịch COVID-19 cấp huyện. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương thành lập đội xử lý khẩn cấp phòng dịch COVID-19 cấp huyện. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương thành lập đội xử lý khẩn cấp phòng dịch COVID-19 cấp huyện. Ảnh Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top