Hải Dương tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hải Dương dừng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công từ 17.2. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương dừng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công từ 17.2. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương dừng hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công từ 17.2. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top