Hải Dương: Tâm dịch Chí Linh được dập tắt hoàn toàn

Tâm dịch ở Chí Linh (Hải Dương) được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: Thủy Nguyên
Tâm dịch ở Chí Linh (Hải Dương) được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: Thủy Nguyên
Tâm dịch ở Chí Linh (Hải Dương) được dập tắt hoàn toàn. Ảnh: Thủy Nguyên
Lên top