Hải Dương siết chặt công tác phòng dịch COVID-19 trong khu cách ly

Hải Dương siết chặt công tác phòng dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung. Ảnh ĐL
Hải Dương siết chặt công tác phòng dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung. Ảnh ĐL
Hải Dương siết chặt công tác phòng dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung. Ảnh ĐL
Lên top