Hải Dương sẽ xét nghiệm COVID-19 ở 12/12 huyện, thị xã, thành phố

Hải Dương sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 với người dân toàn tỉnh theo thứ tự phân loại nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh TN
Hải Dương sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 với người dân toàn tỉnh theo thứ tự phân loại nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh TN
Hải Dương sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 với người dân toàn tỉnh theo thứ tự phân loại nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh TN
Lên top