Hải Dương sắp bỏ phong tỏa Chí Linh, Cẩm Giàng, chuyển sang trạng thái mới

Hải Dương gỡ phong tỏa TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng từ 0h ngày 3.3. Ảnh Thủy Nguyên
Hải Dương gỡ phong tỏa TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng từ 0h ngày 3.3. Ảnh Thủy Nguyên
Hải Dương gỡ phong tỏa TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng từ 0h ngày 3.3. Ảnh Thủy Nguyên
Lên top