Hải Dương phong toả nghiêm ngặt nhiều khu vực xuất hiện F0 huyện Ninh Giang

Phong toả nghiêm ngặt xã Tân Phong và một số khu dân cư huyện Ninh Giang do xuất hiện F0. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Phong toả nghiêm ngặt xã Tân Phong và một số khu dân cư huyện Ninh Giang do xuất hiện F0. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Phong toả nghiêm ngặt xã Tân Phong và một số khu dân cư huyện Ninh Giang do xuất hiện F0. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top