Hải Dương: Phong tỏa 3 khu dân cư huyện Kim Thành liên quan ca mắc COVID-19

Hải Dương phong tỏa thêm 3 khu dân cư huyện Kim Thành, tiếp tục cách ly 10 xã, phường thuộc thị xã Kinh Môn. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương phong tỏa thêm 3 khu dân cư huyện Kim Thành, tiếp tục cách ly 10 xã, phường thuộc thị xã Kinh Môn. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Hải Dương phong tỏa thêm 3 khu dân cư huyện Kim Thành, tiếp tục cách ly 10 xã, phường thuộc thị xã Kinh Môn. Ảnh: Cổng TTĐT Hải Dương
Lên top