Hải Dương phấn đấu cấp hơn 1 triệu căn cước công dân gắn chip đến 1.7

Công an TP.Hải Dương tổ chức cấp CCCD gắn chip lưu động cho mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Tân Bình. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Công an TP.Hải Dương tổ chức cấp CCCD gắn chip lưu động cho mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Tân Bình. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Công an TP.Hải Dương tổ chức cấp CCCD gắn chip lưu động cho mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Tân Bình. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top