Hải Dương: Những khu vực nào được dỡ bỏ cách ly ở Kinh Môn, Ninh Giang

Nhiều điểm được dỡ bỏ cách ly y tế tại thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang, Hải Dương. Ảnh N.H
Nhiều điểm được dỡ bỏ cách ly y tế tại thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang, Hải Dương. Ảnh N.H
Nhiều điểm được dỡ bỏ cách ly y tế tại thị xã Kinh Môn và huyện Ninh Giang, Hải Dương. Ảnh N.H
Lên top