Hải Dương: Nhiều cụm dân cư ở huyện Gia Lộc kết thúc cách ly y tế từ 27.8

Hải Dương gỡ cách ly nhiều cụm dân cư ở huyện Gia Lộc. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Hải Dương gỡ cách ly nhiều cụm dân cư ở huyện Gia Lộc. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Hải Dương gỡ cách ly nhiều cụm dân cư ở huyện Gia Lộc. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top