Hải Dương nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách ly y tế do dịch COVID-19

Bệnh viện số 1 thu dung điều trị, cách ly người bệnh COVID-19 tại Chí Linh (Hải Dương). Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Bệnh viện số 1 thu dung điều trị, cách ly người bệnh COVID-19 tại Chí Linh (Hải Dương). Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Bệnh viện số 1 thu dung điều trị, cách ly người bệnh COVID-19 tại Chí Linh (Hải Dương). Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top