Hải Dương nâng công suất sản xuất ôxy y tế tối đa để phòng dịch COVID-19

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng ôxy y tế. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng ôxy y tế. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng ôxy y tế. Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top