Hải Dương lùi thời gian giao nhận quân do dịch COVID-19

Lễ giao nhận quân ở Hải Dương sẽ diễn ra vào ngày 18.3. Ảnh Báo Hải Dương
Lễ giao nhận quân ở Hải Dương sẽ diễn ra vào ngày 18.3. Ảnh Báo Hải Dương
Lễ giao nhận quân ở Hải Dương sẽ diễn ra vào ngày 18.3. Ảnh Báo Hải Dương
Lên top