Hải Dương lên phương án xây 2 nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Việc xây dựng 2 nút giao tại huyện Thanh Hà và huyện Bình Giang nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ giúp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: CTV
Việc xây dựng 2 nút giao tại huyện Thanh Hà và huyện Bình Giang nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ giúp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: CTV
Việc xây dựng 2 nút giao tại huyện Thanh Hà và huyện Bình Giang nối với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ giúp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: CTV
Lên top