Hải Dương: Lập hồ sơ khống rút tiền, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị bị cách chức

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành - ảnh CTV
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành - ảnh CTV
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành - ảnh CTV
Lên top