Hải Dương lập 27 chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19

Từ 17h ngày 9.5, 27 chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đi vào hoạt động. Ảnh: PV
Từ 17h ngày 9.5, 27 chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đi vào hoạt động. Ảnh: PV
Từ 17h ngày 9.5, 27 chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đi vào hoạt động. Ảnh: PV
Lên top