Hải Dương kết thúc cách ly y tế khu phố có ổ dịch COVID-19

Kết thúc cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền - nơi có nhà hàng Thế giới bò tươi, phố Ngô Quyền, TP.Hải Dương. Ảnh: CTV
Kết thúc cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền - nơi có nhà hàng Thế giới bò tươi, phố Ngô Quyền, TP.Hải Dương. Ảnh: CTV
Kết thúc cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền - nơi có nhà hàng Thế giới bò tươi, phố Ngô Quyền, TP.Hải Dương. Ảnh: CTV
Lên top