Hải Dương: Kết thúc cách ly toàn tỉnh, bỏ phong tỏa Cẩm Giàng và Chí Linh

Từ 0h ngày 3.3, Hải Dương kết thúc cách ly xã hội trên toàn tỉnh. Ảnh:N.H
Từ 0h ngày 3.3, Hải Dương kết thúc cách ly xã hội trên toàn tỉnh. Ảnh:N.H
Từ 0h ngày 3.3, Hải Dương kết thúc cách ly xã hội trên toàn tỉnh. Ảnh:N.H
Lên top