Hải Dương: Kéo dài cách ly y tế 14 ngày với ổ dịch 36 Ngô Quyền

Ổ dịch Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền. Ảnh Hải Ninh
Ổ dịch Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền. Ảnh Hải Ninh
Ổ dịch Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền. Ảnh Hải Ninh
Lên top