Hải Dương họp khẩn chống dịch COVID-19 khi địa bàn có người dương tính

Tối 6.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương họp khẩn cấp sau khi có 1 trường hợp dương tính trên địa bàn. Ảnh: BT
Tối 6.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương họp khẩn cấp sau khi có 1 trường hợp dương tính trên địa bàn. Ảnh: BT
Tối 6.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hải Dương họp khẩn cấp sau khi có 1 trường hợp dương tính trên địa bàn. Ảnh: BT
Lên top