Hải Dương: Hơn trăm tấn cá lồng chết nổi trắng sông Thái Bình

Cá chết hàng loạt ở Hải Dương. Ảnh BT
Cá chết hàng loạt ở Hải Dương. Ảnh BT
Cá chết hàng loạt ở Hải Dương. Ảnh BT
Lên top