Hải Dương: Hơn 2 tấn thịt lợn bốc mùi bị thu giữ trên đường tiêu thụ

Hơn 2 tấn thịt lợn được phát hiện trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
Hơn 2 tấn thịt lợn được phát hiện trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
Hơn 2 tấn thịt lợn được phát hiện trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương
Lên top