Hải Dương: Hơn 100 ngàn học sinh mầm non không dự lễ khai giảng

Năm học này, học sinh mầm non ở Hải Dương không đi khai giảng để phòng chống dịch COVID-19 - ảnh CM
Năm học này, học sinh mầm non ở Hải Dương không đi khai giảng để phòng chống dịch COVID-19 - ảnh CM
Năm học này, học sinh mầm non ở Hải Dương không đi khai giảng để phòng chống dịch COVID-19 - ảnh CM
Lên top