Hải Dương: Học sinh TP.Chí Linh nghỉ học từ 28.1 phòng dịch COVID-19

Học sinh TP.Chí Linh (Hải Dương) nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Học sinh TP.Chí Linh (Hải Dương) nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Học sinh TP.Chí Linh (Hải Dương) nghỉ học phòng dịch COVID-19. Ảnh minh họa Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top