Hải Dương hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 4 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Tỉnh Hải Dương hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch COVID-19. Ảnh TT
Tỉnh Hải Dương hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch COVID-19. Ảnh TT
Tỉnh Hải Dương hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch COVID-19. Ảnh TT
Lên top