Hải Dương gỡ cách ly y tế nhiều khu dân cư liên quan ca COVID-19

Hải Dương kết thúc thời gian cách ly y tế tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hải Dương và Chí Linh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Hải Dương kết thúc thời gian cách ly y tế tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hải Dương và Chí Linh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Hải Dương kết thúc thời gian cách ly y tế tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hải Dương và Chí Linh. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top