Hải Dương: Gỡ bỏ cách ly y tế 4 khu phố có ca nhiễm COVID-19

Từ 15.9, 4 khu phố Hải Dương được gỡ bỏ cách ly y tế. Ảnh ND
Từ 15.9, 4 khu phố Hải Dương được gỡ bỏ cách ly y tế. Ảnh ND
Từ 15.9, 4 khu phố Hải Dương được gỡ bỏ cách ly y tế. Ảnh ND
Lên top